VergaderingVergadering van Voorronde
Datum: 16-12-2014 20:00:00 uur


Groene zaal/AZ
Voorzitter: J.M. Schalkwijk
Griffier: L.S. Ackerman
20.00-20.30
Groene zaal
Voorzitter: J.M. Schalkwijk
Griffier: L.S. Ackerman
Witte zaal
Voorzitter: R.J.G. Berkhout
Griffier: I.P. Vrolijk
Blauwe zaal
Voorzitter: H.P.J. Halewijn
Griffier: A.C. Meijer
20.30-21.15 20.00-21.00 20.00-20.45
21.15-22.00 21.00-22.00 20.45-21.30
    21.30-22.00
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage