VergaderingVergadering van Voorronde
Datum: 17-05-2011 20:30 uur


Groene zaal
Voorzitter: R.J.G. Berkhout
Griffier: I.P. Vrolijk
Blauwe zaal
Voorzitter: K.IJ. Luttik
Griffier: A.C. Meijer
20.30-22.00 20.30-21.00
  21.00-21.30
  21.30-22.00
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage