VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-11-2014 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage