VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-09-2014 22:15:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
22.15-23.00
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage