VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-04-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
19.30 - 20.30
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage