VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-12-2014 22:15:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: A.C. Meijer
22.15 - 23.00
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage