VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-06-2012 22:15 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
22.15-23.00
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage