VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-09-2010 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
22.30-23.00
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage